သွေးသစ္စာ-lyrics

အရေးကြီးပြီ

ရေး ထူးအိမ်သင်

ဆို မွန်းအောင်

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

အရေးကြီးပြီ ညီနောင် အပေါင်းတို့ သွေးစည်းကာ ညီစေညီကြစို့

ငါတို့ရဲ့ သမိုင်း တစ်ခေတ်ကို ငါတို့သွေးနဲ့ ရေးခဲ့သည်

သွေးသစ္စာလည်း ပြုခဲ့ပြီ

အရေးကြီးပြီ ညီနောင် အပေါင်းတို့ သွေးစည်းကာ ညီစေညီကြစို့

ငါတို့ရဲ့ သမိုင်း တစ်ခေတ်ကို ငါတို့သွေးနဲ့ ရေးခဲ့သည်

သွေး သစ္စာလည်း ပြုခဲ့ပြီ


နိုင်ငံတော် အတွက်ဆို အသက်ကိုလည်း ဘာမထီ

သေပါစေ ခွပ်ဒေါင်း သွေးဟေ့ ရဲရဲရှေ့ကိုချီ

နိုင်ငံတော် အတွက်ဆို အသက်ကိုလည်း ဘာမထီ

သေပါစေ ခွပ်ဒေါင်း သွေးဟေ့ ရဲရဲရှေ့ကိုချီ

လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်ရည်

အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ ငါတို့နွှဲရမည်

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶


အရေးကြီးပြီ ညီနောင်အပေါင်းတို့ သွေးစည်းကာ ညီစေညီကြစို့

ငါတို့ရဲ့ သမိုင်း တစ်ခေတ်ကို ငါတို့သွေးနဲ့ ရေးခဲ့သည်

သွေး သစ္စာလည်း ပြုခဲ့ပြီ

အရေးကြီးပြီ ညီနောင်အပေါင်းတို့ သွေးစည်းကာ ညီစေညီကြစို့

ငါတို့ရဲ့ သမိုင်းတစ်ခေတ်ကို ငါတို့သွေးနဲ့ ရေးခဲ့သည်

သွေး သစ္စာလည်း ပြုခဲ့ပြီ


နိုင်ငံတော် အတွက်ဆို အသက်ကိုလည်း ဘာမထီ

သေပါစေ ခွပ်ဒေါင်း သွေးဟေ့ ရဲရဲရှေ့ကိုချီ

နိုင်ငံတော် အတွက်ဆို အသက်ကိုလည်း ဘာမထီ

သေပါစေ ခွပ်ဒေါင်း သွေးဟေ့ ရဲရဲရှေ့ကိုချီ

လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်ရည်

အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ ငါတို့နွှဲရမည်

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶